Kata Sambutan
Gedung Bapppeda Kabupaten Dharmasraya

Kata Sambutan

Assalammualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Ungkapan rasa puji dan syukur, kita ucapkan kehadirat Allah saw atas limpahan nikmat islam dan iman. Shalawat dan salam dimohonkan kepada Allah swt kiranya selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafa'at beliau di hari kemudian nanti.

Selanjutnya perkenankan kami melalui website ini menyampaikan Laporan kegiatan kami yang ada di BAPPPEDA Kabupaten Dharmasraya

Banyak maaf sekiranya ada kesalahan terima kasih atas perhatian Wabillahi Taufik walhidayah Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Share Profil

Komentar Profil